ÜMUMİ TİBBİ VƏ CƏRRAHİ SƏRF MATERİALLARI

1

AMBU DƏSTİ

2

ANA-USAQ QOLBAGI

3

ARTOSKOPİ SETİ Y TUR

4

ASPİRASİYA DƏSTİ YANKUVER

5

ASPİRASİYA KATETERİ

6

ASPİRATOR XORTUMU VƏ UCLUĞU

7

BAKTERİAL FİLTER

8

BƏTN DAXİLİ SPİRAL

9

BÖYRƏKVARİ QAB BİRDƏFƏLİK

10

CƏRRAHİ FIRÇA

11

DAMCI TƏNZİMLƏMƏ DƏSTİ

12

DƏRİ STEPLERİ

13

ƏLCƏK CƏRRAHİ

14

ƏLCƏK LATEKS MUAYİNƏ

15

ƏLCƏK PET

16

ƏLCƏK TERMOPLASTİK TPE

17

ENDOTRAXEAL TRUBKA ( İNTUBASİYA )

18

EPİDURAL ANESTEZİ DƏSTİ

19

FOLEY KATETERİ

20

GİNEKOLOJİ GÜZGÜ

21

GÖBƏK CİYƏSİ SIXACI

22

HAVAYOLU AIRVEY

23

HEMOSTATİK SÜNGƏR

24

HEMOVAK

25

İMALƏ DƏSTİ

26

JQUT FİKSATORLU

27

KAMERA KLIFI

28

KAPKON KONNEKTOR

29

KARMAN KANUL

30

KARMAN ŞPRİS

31

KATETER MOUNT

32

KƏPƏNƏK İYNƏ

33

KOLPAK

34

KOTER PLAĞI

35

KOTER QƏLƏMİ

36

MASKA ÜZ

37

MUAYİNƏ MASA ÖRTÜYÜ ( RULON )

38

NAZAL OKSİGEN KANULU

39

NAZOQASTRAL BORU

40

NEBULİZATOR DƏSTİ ( İNQALYASİYA / İNQALYATOR )

41

OKSİGEN MASKASI

42

PAMPERS BÖYÜKLER ÜCÜN ( XƏSTƏ BEZİ )

43

XƏSTƏ ALTI BEZ

44

GİNEKOLOJİ DƏST PAP KİT

45

QAN TORBASI

46

QİDALANMA ( FİDING ) KATETERİ

47

QORUYUCU ( PREZERVATİV )

48

SİDİK TORBASI

49

SİNƏ DRENAJ ŞÜŞƏSİ

50

SİSTEM İNFUZİYA DƏSTİ

51

SİSTEM QAN TRANFUZİYA DƏSTİ

52

SKALPEL CƏRRAHİ BIÇAQ

53

ŞPATEL TAXTA DİL BASACAĞI

54

SPİNAL ANASTEZİ İYNƏSİ

55

SPİROMETR TƏNƏFFÜS MƏŞQ CİHAZI ÜÇ TOP

56

ŞPRİS DENTAL

57

ŞPRİS

58

ŞPRİS İNSULİN

59

STOMOTOLOJİ FARTUK

60

TERMO GEL

61

ÜÇ YOLLU MUSLUK

62

UZATMA XƏTTİ

63

VAZOFİKS VENA KATETERİ

64

CƏRRAHİ AYAQALTI

65

EKQ KAĞIZI

66

EEG CAKE GEL

67

UZI (USM) GELİ

68

EKQ ELEKTRODU

69

UZI KAĞIZI (LENTİ)

70

BAŞMAQ

71

BAXİL

72

TİBBİ TULLANTI TORBASI

73

DEZİNFEKTANT YER VƏ SƏTH

74

DEZİNFEKTANT ALƏT

75

DEZİNFEKTANT ƏL VƏ DƏRİ

76

AĞIZ BAXIM SETİ