KORSETLƏR,VARİKOZ CORABLAR, ORTOPEDİK LƏVAZİMATLAR

1

SİNƏ KORSETİ (ÜRƏK)

2

ABDOMİNAL KORSET

3

ANTİEMBOLİ CORAB

4

AYAQ BİLƏKLİYİ

5

DİZLİK

6

DORSALOMBER KORSET

7

ƏL BİLƏKLİYİ

8

ƏLİL ARABASI

9

ƏSA ATLIĞI

10

ƏSA DİRSƏKLİ

11

GÖBƏK QRİJASI KORSETI

12

HAMİLƏLİK KORSETI

13

HAVALI YATAQ

14

QOL ASQISI

15

QRİJA BANDAJI

16

LUMBOSAKRAL KORSET

17

POSTUREKS KORSET

18

SÜNNƏT TUMANI

19

VARİS CORABI

20

YÜN BELLİK