TİBBİ EV CİHAZLARI

1

CHAMBER AEROZOL

2

ƏLİL ARABASI

3

HAVALI YATAQ

4

NEBULİZATOR CIHAZI ( İNQALYASİYA / İNQALYATOR )

5

PULSOKSIMETR CİHAZI

6

SINE POMPASI ELEKTRON

7

STETOSKOP

8

ŞƏKƏR STRİPİ

9

ŞƏKƏR ÖLÇMƏ CİHAZI

10

TANOMETR ELEKTRON (TƏZYİQ ÖLÇƏN)

11

TANOMETR MEXANİKİ

12

TERMOMETR ELEKTRON

13

UŞAQ TƏRƏZİSİ ELEKTRON