LABORATORİYA ÜMUMİ SƏRF MATERİALLARI VƏ KART TESTLƏRİ

1

EPPENDORF DİBİ KONİK

2

FALKON SINAQ ŞÜŞƏSİ

3

FOLKMAN QASIĞI

4

KUVET

5

LANSET PLASTİK MAVI

6

SKALİFİKATOR

7

MİKROPİPET UCLUĞU

8

MİKROSKOP ƏŞYA ŞÜSƏSİ

9

MİKROSKOP ÖRTÜK ŞÜŞƏSİ

10

PASTER PİPET

11

PETRİ QABI

12

SİDİK QABI

13

SINAQ ŞÜŞƏSİ

14

NƏCİS QABI

15

YAXMA ÇUBUĞU

16

DOZATOR

17

FOB KART TEST

18

H PYLORY KART TEST

19

HBsAg KART TEST

20

hCG S/P SİDİK KART TEST

21

HCV KART TEST

22

HIV KART TEST

23

MARIXUANA THC SİDİK KART TEST

24

NARKO KART TEST

25

pHO--14 STRİPİ

26

PROSTAT PSA WB KART TEST

27

ROTA - ADENO KART TEST

28

ROTAVIRUS KART TEST

29

URINE STRIP

30

STREP A KART TEST

31

SYPHILIS Ab KART TEST