SARĞI MATERİALLARI , PLASTER, BANDAJ, GİPSLƏR

1

PLASTR BEZ

2

ELASTİK BANDAJ

3

ELASTİK BİNT

4

ELASTİK FİKSASİYA PLASTRI (FİX)

5

GİPS ALTI PAMBIQ

6

GİPS BİNTİ KLASSİK

7

GİPS SİNTETİK

8

GÖZ PEDİ ( EYE PAD )

9

İNYEKSIYA PLASTRI ( YUVARLAQ )

10

MAZOL PLASTR

11

PLASTER İPƏK

12

PLASTER KAĞIZ

13

YAKI PLASTR ( PERSOVİY )

14

YARA BANDI

15

YARA SARĞI ÖRTÜYÜ (PAD)