ÖRTÜ DƏSTLƏRİ

1

ARTOSKOPİ ÖRTÜ DƏSTİ

2

CƏRRAHİ XALAT

3

CƏRRAHİ ORTU DƏSTİ

4

DOĞUM ÖRTÜ DƏSTİ

5

FLOROSKOPİ KILIFI

6

GÖZ ÖRTÜSÜ

7

XƏSTƏ MÜAYİNƏ ÖNLÜYÜ

8

İMPLANT ÖRTÜ DƏSTİ

9

KALÇA ÖRTÜ DƏSTİ

10

KOLONOSKOPİ ŞORTİKİ

11

MÜAYİNƏ MASA ÖRTÜYÜ REZİNLİ

12

PERKUKATN ÖRTÜ DƏSTİ

13

SEZERYAN ÖRTÜ DƏSTİ

14

SİSTOSKOPİ ÖRTÜ DƏSTİ

15

TUR ÖRTÜ DƏSTİ

16

ZİYARƏTÇİ ÖNLÜYÜ