LABORATORİYA QANALMA SINAQ ŞÜŞƏLƏRİ VƏ İYNƏLƏRİ (PROBİRKA, VACUTEİNER)

1

ESR (QARA) VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

2

CPT (PRP) VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

3

İYNƏ TUTUCU HOLDER

4

K2 EDTA VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA) (BƏNÖVŞƏYİ)

5

K3EDTA VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)(BƏNÖVŞƏYİ)

6

KLOT AKTIVATOR (QIRMIZI) VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

7

KLOT AKTİVATOR GELLİ VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA) (SARI)

8

SODİUM CİTRATE (MAVİ) VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

9

FLUORİDE / OXALATE VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

10

LITHIUM HEPARIN VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

11

QANALMA İYNƏSİ

12

QANALMA İYNƏSİ KƏPƏNƏK